HandiKram

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Home

Det Talende Spørgeskema

Email Udskriv PDF

Der er stor fokus på kvalitet i social- og sundhedssektoren i disse år. Institutioner skal kunne dokumentere værdien og kvaliteten af deres arbejde.

At inddrage brugerne er et vigtigt led i dette.

Med brugere, der af en eller anden grund ikke kan udfylde et normalt spørgeskema – på grund af alder, manglende sprog, kognitive problemer eller fysiske handicap – kan det være en stor udfordring.

Et redskab hertil er Det Talende Spørgeskema - et spørgeskema på Pc, hvor alle spørgsmål bliver læst højt og visuelt understøttet. Betjeningsmulighederne tilpasses efter brugerens behov.

Det talende Spørgeskema er et PC-baseret spørgeskema med tale, hvor brugeren får oplæst spørgsmålene og får tre valgmuligheder til at svare. Det er er udviklet til situationer, hvor respondenterne af forskellige årsager ikke kan besvare et normalt spørgeskema (førskole-alder, intet skriftsprog, kognitive vanskeligheder, problemer med betjening o.s.v.)


Betjening
Besvarelse af et spørgeskema i Det talende Spørgeskema kan ske på flere måder, alt efter respondenternes kunnen og evt. handicap:
  • Brug af mus; det være sig en standardmus eller personens specialtilpassede betjenings-udstyr (joystik på kørestol etc.).
  • Enkeltkontakter: F.eks. grøn/gul/rød, smileys etc.
  • Trykfølsom skærm.
Versioner
Symboler: Bruger (BoardMaker-) symboler el.lign. Denne version bliver brugt til børnemiljøvurdering i børnehaver til at få en vurdering, set fra børnenes perspektiv.

Er brugt af alle børnehaver i Århus Kommune og desuden af mere end 100 institutioner landet over.

Toget viser med de farvede vogne, hvor langt man er kommet i besvarelsen..
Billeder: Til respondenter med kognitive problemer er der mulighed for at underbygge spørgsmålet med et eller flere billeder med afspilning af tilhørende lyd / tale.

Denne version er brugt til en pilot-undersøgelse på bosteder for psykisk udviklingshæmmede.
Kræver ikke installation
Det talende Spørgeskema ligger på en USB-stick og afvikles fra denne. Det kræver derfor ikke installation af filer eller program på brugerens Pc!

Det betyder, at programmet kan bruges på alle institutionens Pc’er uden risiko for installationsproblemer, konflikt med IT-sikkerhed m.v.

Det betyder desuden, at det kan afvikles på brugerens egen Pc og med brug af det specielle betjeningsredskaber, som en bruger kan have på sin PC.

Læs mere på www.dettalendesporgeskema.dk

 

produktoversigt

 

Materialerne købes lettest ved at sende en mail til os..

Alle priser i kataloget er opgivet excl. moms, forsendelse m.v.